fredag 2 mars 2012

Sveriges Vackraste Vinkällare 2012

Vi är väldigt stolta att vår vinkällare till ett privathus har blivit utsedd till Sveriges vackraste vinkällare 2012 av Penfolds winery, Australia.

Juryn bestående av Richard Juhlin, Thomas Sandell och Johan Magnusson skriver:

"En vinkällare i vår tid som är lika estetiskt ren och snygg utan flaskor som med flaskor. Det finns en elegans som inte tar över vilket är ett konststycke i sig. Vidare bygger vinkällaren på funktionalitet med lagringen i fokus utan att blanda in sociala aspekter." 


www.sverigesvackrastevinkallare.se/


måndag 27 februari 2012

Radhus vid stranden
Adress: Äspenäset, Karlsborg
Uppgift: Bygglov radhus 10 st.
Beställare: WE Bygg
Bruttoarea/hus: 160 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Martin Zetherström, Vincenzo Cassotta
År: Pågående

Tillsammans med markägare och Karlsborgs kommun har vi utvecklat ett förslag till bebyggelse av Äspenäset,  tidigare ett militärt övningsområde i centrala Karlsborg.
Kompakta radhus kombineras med stadsvillor och på udden ett högre flerbostadshus som markerar småbåtshamnens läge vid Vätterns strand.

Ägarlägenheter och 3D-fastighetsbildning   


Adress: Forsskålsgatan 13/15, Hammarbyhöjden, Stockholm
Uppgift: Ägarlägenheter, tredimensionell fastighetsbildning
Beställare: Skarpnäck Förvaltnings AB
Bruttoarea: ca 200 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Martin Zetherström
År: 2009-2010

I ett 40-talshus i Hammarbyhöjden konverterade vi källarförråd och skyddsrum till Stockholms första ägarlägenheter genom en tre-dimensionell fastighetsbildning.


torsdag 2 februari 2012

Workshop på Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo har bjudit in John Robert Nilsson att leda en workshop den 1-3 februari, för avgångseleverna på Kunstfag och deras slututställning våren 2012.

onsdag 25 maj 2011

Vindsvåning HumlegårdsmästarenAdress:
Kommendörsgatan 5, 114 48 Stockholm
Uppgift: Bygglov, ombyggnad av råvind och fasadrenovering
Beställare: Privat
Bruttoarea: - kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Martin Zetherström, Vincenzo Cassotta
År: Pågående


Sibble

Adress:
Sibble, Grödinge
Uppgift: Bygglov villa
Beställare: Privat
Bruttoarea: 230 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Vincenzo Cassotta
År: Pågående

måndag 25 oktober 2010

Villa Abborrkroken, Överby i "Arkitekternas villor"


Villa Abborrkroken i Överby är med i den nyligen lanserade boken
"Arkitekternas villor - volym 2"
Mer info här

måndag 14 juni 2010

Villa Abborrkroken, Överby publicerad i Arkitektur 4-2010Villa Överby utvalt som ett av fyra villor i Arkitekturs årliga villanummer.

00-talet sammanfattat.
Ombyggnaden av Konstnärsnämnden utvald som ett av fem inredningsprojekt i Arkitekturmuseets sammanfattning av 00-talets arkitektur.

torsdag 15 april 2010

216 Keders
Adress:
Skånegatan/Bondegatan, Södermalm
Uppgift: Fastighetsrenovering
Beställare: BRF Keders
Bruttoarea: - kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Niklas Singstedt, Maria Århammar
År: Pågående

Pågående arbete med förädling av 60-talsfastighet belägen på Södermalm.
I samband med stambyte sker en total ombyggnad av badrum och i vissa fall även separata wc. Nu får de boende möjlighet att välja i ett rikt utbud av alternativa lösningar för att passa dagens behov. Vår lösning är en plattform som erbjuder en rad varianter av badrumslösningar. Stort badrum med dusch/bad/tvättmaskin eller mindre badrum med dusch/bad/tvättmaskin samt separat gästwc. Vertikala rördragningar samlas i ett schakt varifrån en horisontell modul med vägghängd wc och tvättställ utgår. Modulen platsbyggs och kläs in med kakel och får en demonterbar toppskiva för inspektion.

onsdag 14 april 2010

Bibliotek Forum Nacka i SvD 2010-04-03
Stor artikel i SvD om moderna bibliotek.

måndag 8 mars 2010

304. Äspenäset
Adress: Äspenäset, Karlsborg
Uppgift: Områdesskiss
Beställare: WE Bygg
Markarea:
Medarbetare: Robert Nilsson, Martin Zetherström, Niklas Singstedt
År: Pågående

Tillsammans med en markägare och Karlsborg Kommun har vi tagit fram ett förslag till bebyggelse av Äspenästet, en del av det nedlagda militära övningsområdet strax utanför Karlsborg. Kompakta radhus för fritidsboende kombineras med stadsvillor och på udden ett högre flerbostadshus som markerar småbåtshamnens läge vid Vätterns strand.

fredag 18 december 2009

278. Skogsö 2:40
Adress: Skögsö, Nacka
Uppgift: Villa
Beställare: Privat
Bruttoarea: 290 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Niklas Singstedt
År: Pågående

På en kraftigt sluttande tomt vid Baggensfjärden ritar vi nu en villa åt en svensk-kanadensisk familj. Övre plan innehåller generösa uteplatser, kök och vardagsrum, arbetsrum och ett föräldrasovrum med eget bad. Varje del har sin speciella utblick som fångar in landskapet och de olika väderstrecken. Nere finns sovrum, allrum och allmänna ytor orienterade kring en genomgående ljus passage som mynnar ut i trädgården. Tegel blandas med träpanel och fönster i ädelträ.

tisdag 13 oktober 2009

194. Villa Överby

Adress: Överby, Värmdö
Uppgift: Bygglov, bygghandling fritidshus
Beställare: Privat
Br
eauttoar: 250 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Maria Århammar, Niklas Singstedt, Vincenzo Cassotta, Martin Zetherström
År: 2007-2009

Ett fritidshus med mycket högt ställda krav vad gäller gestaltning och precision på utförande. Här är alla lösningar till synes enkla och avskalade. Rena former, rena linjer är genomgående eftersträvade.
Det är ett teknikintensivt hus, som ett stycke civiliserat liv och ordning placerat på ett stenblock inkilat i naturmark i Stockholms skärgård. Rena rum med stora glasade ytorna som vänder sig mot sjösidan. Entrésidan är starkt kontrasterande – den är tät och består av en putsad mur där det enda hålet är den rumshöga pivothängda entrédörren, vars spjälverk släpper igenom en del ljus.
Genomgående har ett fåtal material använts. Ljust står mot mörkt, vilket skapar en skarp grafisk tydlighet. Ljusa material; som kalksten från Gotland, askträ som är silvrigt vit, matt vitmålade väggar och tak. Kontakten mellan inne och ute är stärkt av att karmar är inbyggda och inte stoppar upp den blick som sveper längs med stengolvet eller taket. Exteriören är mörk med svart pust, takpapp, och stålpartier i mörk kulör. Vi har även utformat kringliggande mark, en overflowpool som ligger på stenblockets yttre kant och den trappa som kommer klättra ned till viken och båtbryggan.

måndag 12 oktober 2009

210. Bibliotek Forum Nacka


Adress: Forum Nacka, Romansvägen 6, Nacka
Uppgift: Programarbete, ombyggnad och inredning
Beställare: Nacka Kommun
Bruttoarea: 1220 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Niklas Singstedt, Anna Fridolin
Färdigt: Okt 2008

I början på 2007 bestämde sig Nacka Kommun för att grundligt förändra det gamla huvudbiblioteket, i samband med centrumanläggningens ombyggnad. Vi kopplades in redan i program- och planeringsstadiet för att ta fram ett förslag för ett helt nytt bibliotek med den övergripande profilen information och mötesplats. I biblioteket skulle Information Nacka integreras (kommunens motsvarighet till medborgarkontor) samt nya beståndsdelar såsom utställningsytor, turistinformation och kafé. Resultatet har blivit ett bibliotek som skall erbjuda ett alternativ till kommersen i centrumet och kunna locka med ett välmatat program för Nackas invånare och besökare. Innehållet skall enkelt kunna förändras, de olika beståndsdelarna skall kunna växa och krympa.

Bibliotekets mediasamlingar är organiserade kring fyra teman, Världen, Lustläsare, Familj och Fritid och Kultur/Nöje. Varje tema motsvaras av en avdelning och varje avdelning har en kärna som är karaktärsfullt möblerad med sittplatser och läsbord, de skapar orienterings-punkter och bildar rum i rummet. Centralt placerat finns Torget, en mindre evene-mangs och mötesplats för politikerträffar eller författarbesök. Torgväggen backar upp scenframträdanden och tillåter väggmålningar eller projektioner i storformat. Kafé med tidningar och TV-monitorer, utställning/exponering, enklare försäljning och servicefunktioner finns placerat närmare entrén för att attrahera och serva besökarna. Längst in i lokalen finns kontor och lager, synligt från den publika delen.

Lokalens förutsättningar erbjuder ett enkelt rektangulärt rum med stort insläpp av dagsljus från sidan. Här har ambitionen varit att skapa en generell och flexibel grund till en karaktärsstark och föränderlig inredning. Golvet, en gummimatta lagd i ett oregelbundet rutmönster förstärker hyllornas riktning. Taket, kassetter av nät med olika hålbilder och transparens samspelar med golvet och får också ett varierat utseende med hjälp av belysningen. Integrerat i taket finns stora möjligheter för fast och mobil belysning och el. Bokhyllorna står orienterade vinkelrätt mot fönsterfasaden för att maximalt dra nytta av dagsljuset. Från en jämn massa av hyllor har sen platsbildningar skapats och karvats ur för att ge utrymme åt avdelningarnas kärnor, åt dataplatser och åt torget. Möbler och inredning skall utrycka modernitet utan att vara trendigt. Bokhyllorna dominerar med en sval och harmonisk färgskala. Kärnorna och kaféet kontrasterar med en varmare skala för att synas.

tisdag 1 september 2009

249. Morgonstjärnan 4

Adress: Karlsborg
Uppgift: Förslag och bygglov på fritidshus
Beställare: Privat
Bruttoarea: 182 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Martin Zetherström
År: Pågående

Sommarhus vid Vätterns strand. Det andra huset som vi ritat i området. Likt sitt syskonhus så tar byggnaden tillvara på läget och utsikten över Vättern mot öster och fångar samtid upp det mesta av soltimmarna och kvällssolen i väster med en stor takterrass. En transparent volym för de sociala rummen kontrasterar mot en mer sluten del för de privata.

277. Enkärret

Adress:
Näsdalsvägen 1, Värmdö
Uppgift: Förslag och bygglov på villa
Beställare: Privat
Bruttoarea: 180 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Martin Zetherström
Färdigt: Pågående


onsdag 8 juli 2009

263. Södersunda


På en 3000 kvm stor kobbe i Stockholms ytterskärgård planeras detta sommarhus att uppföras under 2010. Byggnaden håller en låg profil på den låga ön för att inte väcka allt för mycket uppmärksamhet i läget alldeles intill Munköns naturreservat. Golvnivåer, tak och uteplatser är anpassade till slänten och byggnaden landar på enkla stolpar i naturmarken. Rummen är linjärt organiserade längs en passage som löper igenom hela byggnaden och binder ihop de sociala ytorna i ena änden och de privata i de andra. Samtidigt möter rummen och dess funktioner upp mot semesterdagens alla olika beståndsdelar.

Adress:
Stockholms skärgård
Uppgift: Förslag och bygglov på fritidshus
Beställare: Sommarnöjen/Privat
Bruttoarea: 103 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Niklas Singstedt
År: Pågående

måndag 1 juni 2009

271. FlaxenvikBygglov inskickat på en tillbyggnad, fritidshus i Flaxenvik, Österåkers kommun. En äldre timmerstuga på 70 kvm har blivit för liten och kompletteras med en nästan lika stor tillbyggnad. Flera generationer kan samsas kring samma servicefunktioner (kök och bad). Nya delen uppförs i massivträ och flätas ihop med den gamla.