torsdag 27 november 2008
Adress: Rindögatan 5-13, Stockholm
Uppgift: Takpåbyggnad, förslag och bygglov.
Beställare: Brf + arkitektkontor, delat affärsåtagande
Medarbetare: Robert Nilsson, Martin Zetherström
Sammarbete med Svante Bengtsson Arkitektkontor
År: 2003-2004

I samarbete med Svante Bengtsson Arkitektkontor, Eknors Byggnads AB och Fastighetsägaren (Brf Arméfördelningen 2) utvecklade vi ett förslag till påbyggnad av tak till befintlig byggnad.
Vi utvecklade projektet från en schematisk rak enplansvolym till ett detaljstuderat förslag inför bygglovprövningen. Stadsbyggnadskontoret tillstyrkte efter tre revideringar ett bygglov för en takpåbyggnad av fyra nya lägenheter, och Byggnadsnämnden beviljade lov mha undantagsbestämmelser i plan 2004-04-30.
Det erhållna lovet överklagas av grannar till Länsstyrelsen. Med hänvisning till områdets kulturvärde och planbestämmelser upphävs lovet. Från Kammarrätten meddelas 2008-03-03 att provningstillstånd ej beviljas. Fastighetsägaren valde att ej driva ärendet till Regeringsrätten, och kommer istället ansöka om ändring av gällande planbestämmelser.