måndag 24 november 2008

99. Spelet


Adress: Spelet 1, Riddargatan 55, Östermalm, Stockholm
Uppgift:
Vindsinredning, biträdande arkitekt/detaljprojektering
Beställare:
Nock Stockholm/Eknors Byggnads AB
Boarea:
167 kvm
År:
2003/2004

I grönklassade fastigheten Spelet 1, belägen i hörnet Riddargatan/Banérgatan, exploaterade Eknors Byggnads AB och Nock Stockholm AB vinden gemensamt. John Robert Nilsson Arkitektkontor biträdde Svante Bengtsson Arkitektkontor (Nock) i detaljprojektering av vissa delar.
Befintlig vindsvolym, murstockar, takstolar/hanbjälkar utgör tillsammans med i bygglov beviljade takkupor, takfönster, terrasser de viktigaste förut-sättningarna för en vindsinredning. Denna våning utvecklades dessutom i dialog med den tillträdande bostadsrättsinnehavaren, där val av material /produkter tillmättes stor betydelse. Kök och Badrum erhöll specialritad inredning (Nora Snickeri), vilket gett våningen en helt unik karaktär. Mörka snickerier i Badrum kontrasteras av ljusa stenplattor, brunmelerad glasmosaik + kromblanka badrumsarmaturer. Nedsänkt i en avsats under tidigare kökstrapphusets tak har ett generöst badkar för två placerats. Badets läge under takvolymen understryks genom ljussättning med fiberoptik, som infogats i avsats och inuti karet.