måndag 24 november 2008

100. Peppargränd


Adress: Peppargränd, Bollmora, Tyresö Kommun
Uppgift: Planskiss, parallellt uppdrag
Beställare: Liljestrand Fastigheter AB
Bruttoarea: ca 3150 kvm, 7 stadsvillor, 28 lägenheter
Medarbetare: Robert Nilsson, Martin Zetherström, Joar Sörman, Joel Hedgren, Ulrika Gyllenberg
År: 2004Det natursköna området invid Barnsjön i sydvästra Bollmora har inspirerat till en hustyp för ett aktivt och bekvämt boende, med plats för både gemensamma aktiviteter och avskildhet. Bostädernas läge och orientering tar fasta på möjliga utblickar, väderstreck och topografiska förhållanden.

Förslaget tar tillvara tomtens topografiska kvaliteter genom att varsamt placera in byggnadskropparna i terrängen mellan berghällar och värdefull vegetation. Vägar, parkeringar och hårdgjorda ytor utformas enligt principen att de fått flyta ut och följa tomtens topografi. Ett gemensamt parkstråk bearbetas för samvaro, lek och spontana möten. Graden av exploatering ger i viss mån mer av urbana kvaliteter såsom gemenskap mellan olika boende.

Bostäderna omfattar 7 stycken hus av stadsvillakaraktär innehållande 4 st lägenheter vardera. Lägenheterna förenas två och två kring ett genomgående generöst och ljust trapphus. Planerna är utformade så att de fungerar på såväl plan naturmark som i souterräng. Bostaden har alltid utblickar till och ljus från tre håll. Enplans-lägenheterna ansluter via sina uteplatser till ett större område av bevarad naturmark medan etagelägenheterna har altaner med utsikt.