tisdag 9 december 2008

172. Konstnärsnämnden - Kansli och IASPISAdress: Maria Skolgata 83, Stockholm
Uppgift: Ateljer och kontor för stipendiater och konstnärsnämnden.
Beställare: Konstnärsnämnden
Bruttoarea: 1650 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Niklas Singstedt, Maria Århammar
År: 2007

När Konstnärsnämnden bestämde sig för att flytta till Maria Skolgata så var den stora förändringen att kansliet och Iaspis ateljéer hamnade i samma lokaler, med en gemensam entré. Lokalen, Tobaksmonopolets gamla tillverkningsbyggnad, har generös rumshöjd, stora fönster och en tydlig betongstruktur. Enkel kommunikation, naturliga mötespunkter och allmänna ytor som också skall kunna fungera för publika evenemang ledde fram till en tanke om tre sammankopplade mötesplatser, likt gränder och torg i den traditionella staden, med ateljéerna och kansliets kontorsrum placerades ut längs fasaderna och en kärna med mötesrum och andra serviceutrymmen placerad i lokalens mitt. Kommunikationsytorna, gatorna, blir till neutrala platser som för samman verksamheterna och som också sträcker sig ner till foajén på det nedre planet via trappan, där projektateljén och dansstudion finns. Trappan och trapphallen har blivit en av lokalens viktigaste punkter där det publika nedre planet länkas ihop med det övre planet och entrén.

Inredningen är vald med omsorg för att spegla en bredd och ett längre spann över tiden, en återspegling av Konstnärsnämndens verksamhet som står för att vara kontemporär utan att bli historielös. Ett urvalskriterie har varit att i stor utsträckning välja svenska formgivare och svenska producenter, från över hundra år gamla till samtida möbler. Därtill har vi formgivit möbler och belysningsamaturer för de publika utrymmena. I entrén har en sedvanlig receptionsdisk ersatts med en flexibel möbel som är både förvaring för ansöknings-handlingar och trycksaker och ett bord att samlas stående kring. Därtill sittmöbler och ytor för offentliga anslag. Till trapphallen har vi tagit fram en fyra meter lång lysrörsbalk och nere i foajén en kombinerad bar och utställningsyta.

Publicerat i RUM 9-2008, Arkitektur 4-2008 och Forum AID 1-2009.