tisdag 25 november 2008

108. Magasin 3, nedre planAdress: Magasin 3 - Stockholm Konsthall, Frihamnen
Uppgift: Ny utställningsdel i bottenplan länkas till konsthallen. Konstlager med lastportar från kajen
Beställare: Magasin 3
Bruttoarea: ca 600kvm, varav ca 320 kvm är utställningshall
Medarbetare: Robert Nilsson, Martin Zetherström
År: 2001

Under våren 2001 genomfördes en projektering för expansion av Konsthallens
utrymmen i befintlig byggnad. En drygt 300 kvm ny utställningsdel i bottenplan skulle på ett naturligt sätt kopplas till konsthallens befintliga utställninglokaler på plan 1tr. En ny trappförbindelse utmed ena sidans lokalskiljande vägg i övre plan integrerades, via en existerande loftgångsförbindelse i den tidigare lagerlokalen inunder, ned till kajnivå och bottenvåning. För att klara försäkringskrav på såväl utställningsdel som lager, ställdes höga krav på skalskydd mot intilliggande lokaler/allmänna utrymmen och byggnadens fasadsida. En omfattande nyinstallation av dold ventilation och el krävdes för att klara nya krav på lokalen. Tillsammans med anlitad ljusdesigner projekterades en skräddarsydd ljuslösning för ett optimerat jämnt allmänljus och riktat ljus utmed väggsidor efter behov.

Vi valde tidigt att styra utformningen mot ett avskalat utställningsrum, där volym, pelarstruktur, fönsterpartier, betonggolv och kvarvarande fönstergluggar, gav rummet karaktär och stämning. Tillägg zonerar utrymmen enligt fastställt lokalprogram, samt tillgodoser krav på dold infrastruktur för ett flexibelt nyttjande av hallen. Extra omsorg ägnades den nödvändiga trappförbindelsen, som delades upp i sekvenser för önskvärd rytm o rörelse. En påkostade lösning med vilplan och sättsteg/plansteg i ek-kubb framställdes, där trappförbindelsen bjuder en visuell uppevelse inför inträdet i nedre utställningshallen.