tisdag 2 december 2008

118. MarabouparkenAdress: Allén 9, Sundbyberg
Uppgift:
Ny Konsthall, Laboratoriet resp. under jord,
utr edning/lokalprogram resp. skissförslag
Beställare: Sundbybergs Stad/Veidekke
Bruttoarea:
ca 900 kvm, varav ca 300 kvm utställningsarea

Medarbetare:
Robert Nilsson, Martin Zetherström

År:
2002/2003


Under vintern 2002/2003 genomförde kontoret en omfattande analys av förutsättningarna för en konsthall i Marabouparkens Laboratorium.
Marabouparken är ett gemensamt initiativ från Kraft Foods Sverige AB, Sundbybergs Stad och Fastighetsbolaget Förvaltaren AB. Parken är Sundbybergsbornas stolthet, och stadens gröna oas är ett populärt utflyktsmål för invånarna. Vi fick i uppdrag att sammanställa ett detaljerat lokalprogram, med kravspecifikationer för nya installationer/ belysning/ skalskydd/ brandskydd/ markplanering och restaurangkök. Framställda illustrationsplaner med program och rumsbeskrivning skulle ligga till grund för en preliminär kostnadsberäkning. Dålig bärighet i befintliga bjälklag, låg takhöjd samt en stor andel fönster i fasad innebar begränsningar för utställningsverksamhet i laboratoriebyggnaden. Vi föreslog då istället att skapa en ny utställningshall under jord intill byggnaden. Där såg vi möjligheter att samordna en ny entré med ett stort ljusschakt till lokaler inunder, genom ett lokalt ingrepp i gräsplanens mitt. Ett acceptabelt ingrepp i kulturmiljön, och en kostnadseffektiv väg att realisera konsthallsplanerna i parken. Kommunens förvaltningsbolag uppdrog senare åt ramupphandlade arkitektkonsult att utveckla förslaget.