tisdag 2 december 2008

122. Skogsö 2:39
Adress: Rutger Fuchsväg 6, Skogsö, Saltsjöbaden
Uppgift:
Ny villa & garage

Beställare:
Panorama Development AB

Boarea:
257 kvm

Medarbetare:
Robert Nilsson, Martin Zetherström, Joar Sörman, Ulrika Gyllenberg, Niklas Singstedt

År: 2004/2005

Under 2004 ritade kontoret åt Panorama Development i området Skogsö, Saltsjöbaden. Uppdraget bestod i allt från bygglov och detaljerade
arbetshandlingar på nya byggnader, till anläggning av vägar genom tidigare obebyggd skogsmark. Uppdragsgivaren önskade utveckla projektet för en tilltänkt köpare, för avyttring efter färdigställd byggnad. Kontoret hade att samordna beställarens bestämda idéer och föreställningar, och utforma en byggnad där rumssamband och detaljlösningar höll hög nivå. Byggnadens uttryck är ett resultat av beställarens uppfattning om ett kommersiellt uttryck. Den fina tomten med utblickar & sjökontakt föranledde en utformning med mycket glas+balkongdäck i olika lägen & väderstreck. Villan färdigställdes 2005.