tisdag 9 december 2008

125. Galleri Mejan, Konsthögskolan


Adress: Exercisplan 3, Skeppsholmen, Stockholm
Uppgift: Nytt elevgalleri, ombyggnad/installationer
Beställare: Kungliga Konsthögskolan, Johan Scott
Bruttoarea: ca 250 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Martin Zetherström
År: 2004


Konsthögskolan lämnade under 2004 sina utställningslokaler i Konstakademien på Fredsgatan. Kontoret projekterade ombyggnaden av skolans ateljélokal på Exercisplan, mittemot Moderna Museet på Skeppsholmen. Militärens gamla skjutbanebyggnad försågs i mitten av 1900-talet med stora överljuslanterniner, i pulpettaksform, och har därför fina ljusförhållanden. De skyddsklassade byggnaderna genomgick en större ombyggnad för anpassning till utställningsverksamhet. Arbetet innebar ny ventilationsdragning, tillgänglighetsanpassning samt nytt wc och pentry. En del av den mittersta huskroppens högre belägna golvnivå sänktes, och en central trappgradäng + trapplift fogades till helheten. Utöver en ytskiktsrenovering av väggar/golv/tak, krävdes nytt elsystem & ny ljuslösning. Mörkläggningsgardin adderades, och påkostad utomhusramp & ny entretrapp projekterades. Statens Fastighetsverk äger byggnaden som Konsthögskolan hyr, och var de som handlade upp & styrde ombyggnaden.