tisdag 9 december 2008

167. BroadcastTextAdress: Kungstensgatan 23, Norrmalm, Stockholm
Uppgift: Ombyggnadsförslag & möbleringsplan kontor
Beställare: Broadcast Text, Stockholm
Bruttoarea: ca 540 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Ulrika Gyllenberg
År: 2006

I Kv. Apotekaren 22, Ferdinand Bobergs gamla elektricitetsverk på Norrmalm, har fl era företag inom TV-mediet idag sin bas. SVT:s Utbildnings radion var först i kvarteret, men har fått sällskap av Kanal 5 och fl era produktionsbolag. Undertextningsföretaget Broadcast Text hyr in sig på plan 3tr, och har både växt och krympt under sina ca 10 år i kvarteret. Kontoret fi ck under vintern 2007 i uppdrag att analysera och strukturera företagets arbetsplats, och lämna förslag till ombyggnad och möblering av lokalerna.
Vi lärde känna organisationens olika yrkeskategorier, med ett antal medarbetare inom respektive område och behoven för dessa. En närstudie av en kontorsarbetsplats lämplig för arbete inom kategorierna genomfördes, och vi lämnade förslag till hur ytor och arbetsplatser skulle disponeras.