tisdag 9 december 2008

171. Mariaberget


Adress: Mariaberget, Stockholm
Uppgift: Ombyggnad våning, kök/bad/dressingroom/ljussättning/renovering+återställande
Beställare: privat
Bruttoarea: ca 165 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Martin Zetherström
År: 2007/2008


Under 2007 arbetade kontoret med en påkostad lägenhetsombyggnad i en kulturhistoriskt värdefull byggnad på Söders höjder. Två lägenheter om 2- resp. 3 rok skulle integreras till en sammanhängande våning. Våningen behövde helt ny infrastruktur - ny ventilation/VA + del av stam, och helt nytt
elsystem installerades. Dessutom återfördes den delvis vanställda våningen till ursprunglig prakt, då nytillverkade exakta kopior av orginalfönster/foder/fönsterbräden/dörröverstycken och viss stuckatur återställdes.
Vi adderade ett nytt golv och ett antal detaljstuderade moderna tillägg, i form av ny entrévägg, nytt arkitektritat kök + badrum, klädförvaring +fönsterbänk, sammanhållande utformat i palisanderträ. En avancerad ljuslösning med olika belysningsscener utarbetades tillsammans med ljus-designer. En skräddarsydd armatur för belysning av väggar/tak/bord i matsal utformades med etsade spegelglaspaneler på distans kring bef. detaljer i tak.