tisdag 9 december 2008

132. Karlaplan


Adress: Karlaplan, Stockholm

Uppgift: Ombyggnad våning, bad+dressingroom, renovering
Beställare: privat
Bruttoarea: ca 285 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Marja Valtonen
År: 2004

Kontoret projekterade under 2004 en ambitiös våningsombyggnad i fastighet vid Karlaplan. För att mejsla fram alla historiskt värdefulla detaljer genomfördes en fullständig ytskiktsrenovering i hela våningen. Dessutom ritade kontoret ett påkostat badrum och gästwc, samt ett omsorgsfullt utformat dressing-room.