torsdag 8 januari 2009

175. Magasin 3 EntrehallAdress: Magasin 3, Frihamnen, Stockholm
Uppgift: Inredning ny entréhall
Beställare: Magasin 3 Stockholm Konsthall
Bruttoarea: Ca 450 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Ulrika Gyllenberg, Niklas Singstedt, Martin Zetherström, Joar Sörman
År: 2006

Magasin 3 Stockholm Konsthall har sedan starten i slutet av 80-talet varit en a Europas viktigaste konsthallar. 2006 påbörjade vi tillsammans med konsthallen arbetet med en ny entréhall,avsikten var att skapa ett konsthallens vardagsrum - en kontrast mot de generellt avskalade utställningsrummen.
Vi utgick från hur flödena i och till konsthallens olika delar skulle kunna utvecklas. Genom att låta insläppet ske direkt via lastkajens stora varuhissar förstärktes karaktären av magasinsbyggnad. Entréhallens placering i centrum av konsthallen har möjliggjort att olika utställningsdelar kan nås oberoende av varandra. Därmed kan flera utställningar öppna och pågå vid olika tidpunkter. Den skall kunna användas i samband med vernissager, föreläsningar och andra publika presentationer. Kafé, reception, försäljning, pedagogisk verksamhet och referensbibliotek skall samsas i ett rum. Entréhallen har blivit en informell mötesplats kring konst.
En tydlig visuell kontakt med utställningsrummen har eftersträvats, men filtrerad och separerad av en halvtransparent kapillär skjutdörr. Väggar har undvikits helt och installationer tillåts inte att skära rummet vertikalt. Av denna anledning genomfördes omfattande tekniska förändringar som resulterat i en intrikat struktur av installationsdragningar täckt av ett undertak av mässingsduk. Ett omfattande arbete las ned för att utforma de aluminiumramar med spänd silduk som dels döljer akustikplattor och installationer och uppfyller brand- och ventilationskrav mm, och dels skapar en ombonad, textil känsla och inrymmer komplexa möjligheter till ljussättning. Projektet genomsyras av en genomarbetad detaljnivå då vi har haft både möjligheten att utveckla nya kombinationer och specialtillverkade system. I inredningen har vi använt välkända material, men ibland i oväntade kombinationer - såsom terazzo på bardisken, formplywood i biblioteket och silduk i undertaket.

Publicerat i Arkitektur 4-2007.