torsdag 8 januari 2009

181. Uppsala Konstmuseum
Adress: Slottet, Uppsala
Uppgift:
Utredning för ny entréhall

Beställare: Uppsala kommun
Bruttoarea:
250 kvm

Medarbetare:
Robert Nilsson, Ulrika Gyllenberg,
Vincenzo Cassotta
År:
2007


Ombyggnaden syftar till att skapa en välkomnande och tillgänglig entré till
Uppsala konstmuseum. Rummet ska skilja sig från utställningshallarna i atmosfär och gestalt. Det befintliga entrérummet har många kvaliteter såsom vackert ljus, högt i tak, gedigna material och historiska rörelsemönster. För att framhäva dessa har funktioner friställts med släpp från väggar och tak. För att göra entrén representativ och mer öppen har toaletterna på detta plan flyttats ner i källaren. På deras plats finns den nya receptionsdisken, som även fungerar som kafé, med sittplatser vid bardisk och bord. Museishoppen finns kvar på sin ursprungliga plats men har fått ny disposition.