måndag 19 januari 2009

201. Signalhornet
Adress: Vansövägen 48, Örby
Uppgift: Förslag och bygglov i samband med tillbyggnad av villa.
Beställare: Privat
Bruttoarea: 60 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson,Niklas Singstedt, Maria Århammar, Vincenzo Cassotta
År: 2008

Bygglovansökan avser en 30 kvm stor tillbyggnad till ett befintligt hus i Örby, i enlighet med detaljplanen. Idag har huset en byggnadsarea på 92 kvm och skälet för att bygga till är att familjen har behov av ordentliga sovrum till familjens tre barn. Två av dessa ska inrymmas på bottenvåningen i den nya delen av huset. Samtidigt ska föräldrarnas sovrum flyttas till ovanvåningen. Det blir större än det gamla och får en bättre position i huset i direkt kontakt med det nya badrummet och den nya terrassen. Tillbyggnadens storlek tillåter också ett lekrum till barnen på bottenvåning och ett gästrum på ovanvåningen. Tillbyggnad utformas med ett rent och modernt arkitekturspråk med hänsyn tagen till den befintliga delen.