måndag 19 januari 2009

207. Marabouparken BetlehemskyrkanAdress: Esplanaden 13, Sundbyberg
Uppgift: Tillfällig utställningshall i kyrkobyggnad
Beställare: Marabouparken, Sundbybergs Stad
Bruttoarea: ca 185 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Martin Zetherström, Anna Fridolin
År: 2008

Marabouparkens annex kunde inte längre vara kvar i de temporära lokalerna invid Sundbybergs station. Kommunen erbjöd verksamheten nya tillfälliga lokaler i övergivna Betlehemskyrkan, ca 200m längre bort. Kontorets uppgift innebar att med begränsad insats och inom snäva budgetramar anpassa kyrkorummet för tillfällig utställningsverksamhet. Det befintliga rummets sakrala karaktär bjöd inspiration och utmaning i gestaltningsarbetet. Orörda väggytor saknades helt, och en tillfällig ljuslösning behövde tas fram. Utställande konstnär, Erwin Wurm, önskade dessutom ett större centralt podium i mitten av utställningslokalen. Tanken var att en svängd folkabuss skulle placeras på detta, vilket dock senare ändrades.