tisdag 13 januari 2009

193. BoulebarAdress: Rålambshovsparken, Stockholm
Uppgift: Ombyggnad av kafé till Boulebar.
Beställare: Scandinavian Boule AB
Medarbetare: Robert Nilsson, Tomas Häll, Ulrika Gyllenberg
År: 2007

Åt Scandinavian Boule AB tog vi 2006 fram ett förslag på ombyggnad av ett kafé i Rålambshovsparken till en Boulebar; boulebanor kombinerat med mat och dryck. Förslaget skulle vara en konceptuell grund även för kommande Boulebarer. Anläggningen stod klar sommaren 2007.