tisdag 13 oktober 2009

194. Villa Överby

Adress: Överby, Värmdö
Uppgift: Bygglov, bygghandling fritidshus
Beställare: Privat
Br
eauttoar: 250 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Maria Århammar, Niklas Singstedt, Vincenzo Cassotta, Martin Zetherström
År: 2007-2009

Ett fritidshus med mycket högt ställda krav vad gäller gestaltning och precision på utförande. Här är alla lösningar till synes enkla och avskalade. Rena former, rena linjer är genomgående eftersträvade.
Det är ett teknikintensivt hus, som ett stycke civiliserat liv och ordning placerat på ett stenblock inkilat i naturmark i Stockholms skärgård. Rena rum med stora glasade ytorna som vänder sig mot sjösidan. Entrésidan är starkt kontrasterande – den är tät och består av en putsad mur där det enda hålet är den rumshöga pivothängda entrédörren, vars spjälverk släpper igenom en del ljus.
Genomgående har ett fåtal material använts. Ljust står mot mörkt, vilket skapar en skarp grafisk tydlighet. Ljusa material; som kalksten från Gotland, askträ som är silvrigt vit, matt vitmålade väggar och tak. Kontakten mellan inne och ute är stärkt av att karmar är inbyggda och inte stoppar upp den blick som sveper längs med stengolvet eller taket. Exteriören är mörk med svart pust, takpapp, och stålpartier i mörk kulör. Vi har även utformat kringliggande mark, en overflowpool som ligger på stenblockets yttre kant och den trappa som kommer klättra ned till viken och båtbryggan.