tisdag 17 mars 2009

205. Fritidshus Kummelnäs


Adress: Beatebergsvägen, Kummelnäs, Nacka kommun
Uppgift: Förslag och bygglov på fritidshus
Beställare: Privat
Bruttoarea: 75 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Vincenzo Cassotta
År: 2008

Fritidshuset ligger på en tomt vid en bukt i Kummelnäs, mittemot varvet, och har en slående utsikt mot havet. Byggnaden består av fem volymer som vridits och förskjutits så att den bästa relationen till platsen åstadkommits; utblickarna från fönstren ramar in det omgivande landskapet, utomhusytor skapas mellan huskropparna och maximalt med solljus når in i huset. Utgångspunkten var att använda ett enkelt byggnadselement och genom repetition och variation skapa en artikulerad arkitektur. Programmets begränsning (detaljplanen medger endast 75 kvm byggnadsarea plus gästhus) kunde ha verkat hämmande för designarbetet, men fick oss istället att komma på nya lösningar. En befintlig ek vid entrén skapar en välkomnande entrégård. Mot havssidan sticker volymerna ut från grunden och öppnar upp huset mot vattnet. Placeringen är vald för att minimera markarbetet.
Huvudbyggnaden består av två volymer, en privat del med sovrum som är skyddad från omgivande bebyggelse och insyn från varvet, och en umgängesdel i öppen planlösning. Ovanpå huvudbyggnaden finns en lanternin som ger huset dess speciella karaktär. Den förser huset med solljus och ger tillträde till en takterrass med strålande utsikt. Husets komposition är gjord med kundens framtida behov i åtanke.