måndag 1 juni 2009

271. FlaxenvikBygglov inskickat på en tillbyggnad, fritidshus i Flaxenvik, Österåkers kommun. En äldre timmerstuga på 70 kvm har blivit för liten och kompletteras med en nästan lika stor tillbyggnad. Flera generationer kan samsas kring samma servicefunktioner (kök och bad). Nya delen uppförs i massivträ och flätas ihop med den gamla.