onsdag 8 juli 2009

263. Södersunda


På en 3000 kvm stor kobbe i Stockholms ytterskärgård planeras detta sommarhus att uppföras under 2010. Byggnaden håller en låg profil på den låga ön för att inte väcka allt för mycket uppmärksamhet i läget alldeles intill Munköns naturreservat. Golvnivåer, tak och uteplatser är anpassade till slänten och byggnaden landar på enkla stolpar i naturmarken. Rummen är linjärt organiserade längs en passage som löper igenom hela byggnaden och binder ihop de sociala ytorna i ena änden och de privata i de andra. Samtidigt möter rummen och dess funktioner upp mot semesterdagens alla olika beståndsdelar.

Adress:
Stockholms skärgård
Uppgift: Förslag och bygglov på fritidshus
Beställare: Sommarnöjen/Privat
Bruttoarea: 103 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Niklas Singstedt
År: Pågående