måndag 8 mars 2010

304. Äspenäset
Adress: Äspenäset, Karlsborg
Uppgift: Områdesskiss
Beställare: WE Bygg
Markarea:
Medarbetare: Robert Nilsson, Martin Zetherström, Niklas Singstedt
År: Pågående

Tillsammans med en markägare och Karlsborg Kommun har vi tagit fram ett förslag till bebyggelse av Äspenästet, en del av det nedlagda militära övningsområdet strax utanför Karlsborg. Kompakta radhus för fritidsboende kombineras med stadsvillor och på udden ett högre flerbostadshus som markerar småbåtshamnens läge vid Vätterns strand.