måndag 14 juni 2010

00-talet sammanfattat.
Ombyggnaden av Konstnärsnämnden utvald som ett av fem inredningsprojekt i Arkitekturmuseets sammanfattning av 00-talets arkitektur.