måndag 27 februari 2012

Ägarlägenheter och 3D-fastighetsbildning   


Adress: Forsskålsgatan 13/15, Hammarbyhöjden, Stockholm
Uppgift: Ägarlägenheter, tredimensionell fastighetsbildning
Beställare: Skarpnäck Förvaltnings AB
Bruttoarea: ca 200 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Martin Zetherström
År: 2009-2010

I ett 40-talshus i Hammarbyhöjden konverterade vi källarförråd och skyddsrum till Stockholms första ägarlägenheter genom en tre-dimensionell fastighetsbildning.Källarvåning blev ägarlägenheterTidigare källarplan


Nya bostäder

Fastighetsägaren önskade förädla en hyresfastighet från 1940-talet genom bättre utnyttjande av bi-ytor i källarplanet. Befintlig situation med byggnadsvolym i slänt, frilliggande i parkmark (prickmark), avklassificerat skyddsrum och "överstora" säsongsförråd gjorde att byggnaden hade utmärkta förutsättningar att konverteras till moderna souterräng-lägenheter med egen terrass. Ombyggnaden gav fyra stycken nyproducerade lägenheter.