måndag 27 februari 2012

Radhus vid stranden
Adress: Äspenäset, Karlsborg
Uppgift: Bygglov radhus 10 st.
Beställare: WE Bygg
Bruttoarea/hus: 160 kvm
Medarbetare: Robert Nilsson, Martin Zetherström, Vincenzo Cassotta
År: Pågående

Tillsammans med markägare och Karlsborgs kommun har vi utvecklat ett förslag till bebyggelse av Äspenäset,  tidigare ett militärt övningsområde i centrala Karlsborg.
Kompakta radhus kombineras med stadsvillor och på udden ett högre flerbostadshus som markerar småbåtshamnens läge vid Vätterns strand.

De tio radhusenheterna har utformats med en tydlig relation till gaturummet. En rak enhetlig sida bestående av  spaljétäckta bilplatser, låga staket och ett grönt trädgårdsrum bildar front mot en definierad gårdsgata på landsidan.


Planritning

Sektioner

Radhuslängan har brutits upp i tre delar, där igenom bildas två passager som förbinder gårdsgatan med  gång- och cykelstråk längs strandkanten. Radhusens gestaltning med en högre del i två plan varvad med en lägre del i ett plan har utformats för att skapa en luftig karaktär och genomsiktlighet för bakomliggande bebyggelse.

De lägre husdelarna har generösa terrasstak med fri utsikt i öster över Vättern och åt andra hållet möter kvällsljuset från väster.  Radhusen har utformats i en modernistisk stiltradition, karaktäristisk för Karlsborg och en tydlig intention i detaljplan.

Elevationer